Wynajem mieszkania: ubezpieczenie

Sytuacja na rynku nieruchomości oraz stale rosnące ceny materiałów budowlanych spowodowały, w ciągu kilku ostatnich lat, znaczący wzrost zainteresowania mieszkaniami na wynajem. Chcący usamodzielnić się młodzi ludzie znacznie częściej poszukują własnego lokalu, odkładając budowę własnego domu na później. W związku z rosnącym zainteresowaniem ciągle powiększa się również oferta dostępnych mieszkań. Dla wielu właścicieli dwóch lub więcej lokali wynajem mieszkania stał się sposobem na dodatkowy dochód i zrekompensowanie przynajmniej części kosztów związanych z utrzymaniem obiektów. Jednakże, oprócz oczywistych korzyści, wynajem mieszkania wiąże się także z ryzykiem, które związane jest bezpośrednio z czynnikiem ludzkim. Dlatego też w sytuacji oddawania lokalu pod wynajem niezwykle ważne jest jego ubezpieczenie.

Wynajem mieszkania ubezpieczenie: polisa dla wynajmującego

Udostępniający swój lokal właściciel mieszkania, zwany w umowach wynajmującym, w świetle prawa odpowiada za właściwy stan techniczny udostępnianego lokalu oraz za utrzymanie sprawności urządzeń technicznych w jakie tenże lokal jest wyposażony przez cały okres obowiązywania umowy najmu. Jak jednakże wiadomo stan lokalu, a więc jego podatność do zamieszkania, może ulec nagłemu pogorszeniu z przyczyn niezależnych od wynajmującego i najemcy, na przykład na skutek zdarzenia losowego, awarii któregoś z istotnych elementów wyposażenia i tym podobnych. Jak zatem zabezpieczyć się na wypadek takiego obrotu spraw? Odpowiedzią jest ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania.

Ubezpieczenie oddawanego pod wynajem mieszkania chroni jego właściciela przed  kosztami wszelkich nieprzewidzianych napraw, które nie wynikły z winy najemcy, a są zdarzeniami losowymi czy skutkiem zwyczajnego zużycia eksploatacyjnego wyposażenia danego lokalu. Do najbardziej podstawowych zdarzeń, na wypadek których ubezpieczane są mieszkania pod wynajem, są:

Oprócz wymienionych wyżej skutków działalności przyrody, z wyjątkiem zalania, będącego najczęściej awarią lub wynikiem ludzkiego błędu, ubezpieczenie to obejmuje najczęściej także:

  • przepięcia elektryczne
  • włamanie
  • rabunek.

Te rodzaje zdarzeń są szczególnie istotne dla mieszkań wyposażonych w nowoczesną elektronikę i inny wartościowy sprzęt. Ubezpieczenie się od wymienionych wyżej zdarzeń może zaoszczędzić właścicielowi wynajmowanego mieszkania wielu nerwów i kosztów.

Wynajem mieszkania ubezpieczenie: OC najemcy

Najemca, czyli osoba biorąca lokal pod wynajem celem jego zamieszkania, to druga strona umowy wynajmu, biorąca na siebie rozliczne obowiązki, związane z zajęciem lokalu. Do podstawowych obowiązków najemcy należy uiszczanie czynszu w terminie i wysokości ustalonej w umowie oraz utrzymywanie lokalu w stanie nie gorszym niż w dniu podpisania umowy. Jednakże na tym nie kończą się obowiązki najemcy. O czym jeszcze musi pamiętać przyszły lokator?

Każdy najemca, jako podpisujący umowę najmu, bierze na siebie cywilna odpowiedzialność za skutki użytkowania mieszkania. Z tego tytułu powinien on zawrzeć umowę ubezpieczenie, zwanego też OC najemcy. Polisa OC najemcy chroni wszystkie elementy wyposażenia należące do lokatora, w przeciwieństwie do ubezpieczenie wynajmującego, w którego zakres wchodzą tylko przedmioty należące do właściciela mieszkania. Z tego też powodu zawarcie polisy najemcy chroni lokatora przed szeregiem nieprzewidzianych wydatków.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania ubezpieczenie witaminy w czerwonych gruszkach to zagadnienie, które dość często umyka początkującym najemcom, bądź jest pomijane przez wynajmujących z racji chęci uniknięcia dodatkowych kosztów. Jednakże, jak pokazuje doświadczenie, takie podejście do sprawy przynosi pewne oszczędności do momentu, gdy przedmiotowy lokal nie ulegnie skutkom zdarzenia losowego, których koszt usunięcia znacznie nadwyręży budżet którejś ze stron lub, co gorsza, zmusi najemcę do opuszczenia lokalu. Dlatego też ubezpieczenie wynajmowanego lokalu jest niezwykle istotnym zagadnieniem, o które warto zadbać.